Newyddion a Blogiau

Newyddion a Blogiau’r Palasau Hwyl

Nawr bod gennym Lysgennad Cymraeg ei hiaith, byddwn yn cyhoeddi blogiau Cymraeg yma hefyd.

Am y tro, dyma nifer o’n blogiau blaenorol.

#ChwyldroadauBychain 5 – Boreau Coffi Symudol

Mae’r Chwyldro Bach yma’n dod gan Bethan Page, Llysgennad Palasau Hwyl Gogledd Cymru.  Yn y Chwyldro Bach yma mae hi’n rhannu syniadau ar gynnal boreau coffi ar Zoom. Sut i Drefnu Bore Coffi Wythnosol ar…

Read post

Boreau Coffi Symudol

Yn ystod cyfnodau clo COVID-19 2020, roedd fy rôl fel Llysgennad Palasau Hwyl yn cynnwys cefnogi prosiectau a digwyddiadau bach gyda phellter cymdeithasol yn fy nghymuned wledig yng Ngogledd Powys. Trwy rain cyfarfodais â llawer…

Read post

#ChwyldroadauBychain 4 – Creaduriaid Cegin

Dyma Chwyldroad Bychan gan Rhian Williams o Penybontfawr, Cymru. Mae’r creaduriaid chwareus yma yn hyblyg iawn, does dim bwys ganddyn nhw gael eu creu gyda unrhyw ddeunyddiau sgrap sydd o gwmpas y tŷ.  Byddai unrhyw…

Read post

#ChwyldroadauBychain 3 – Creu Bynting papur

Canllawiau BYDDWCH ANGEN: Bag blawd gwag neu bapur patrymog arall Darn o bapur o tua’r run un faint – plaen neu â lliwiau golau i ddefnyddio fel ail haen o bapur (falle gwneith lliwiau neu…

Read post

#ChwyldroadauBychain 2

Ac os ydech chi’n dysgu Cymraeg … (And if you’re learning Welsh yourself …) iâr – chicken ieir – chickens mwyalchen – blackbird aderyn du – blackbird robin goch – ‘goch’ or ‘coch’ is red,…

Read post

#ChwyldroadauBychain 1

Helo, Bethan Page ydw i, a dwi’n gweithio fel Llysgenad Palasau Hwyl, wedi fy lleoli hefo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Ngogledd Cymru. Pwrpas Palasau Hwyl ydy i greu cysylltiadau – ‘Chwyldroadau Bychain’ rhwng pobl – fel…

Read post

Lansio Palasau Hwyl

Neges gan y tîm Palasau Hwyl craidd am ein lansiad ar ddydd Mawrth 17 Mawrth. Rydym newydd wneud y penderfyniad trist i beidio â theithio i ymuno â’n ffrindiau yn Eden Court Inverness i lansio…

Read post