Am y Palasau Hwyl

Am y Palasau Hwyl

Mae Palasau Hwyl yn cefnogi pobl leol i gyd-greu eu digwyddiadau diwylliannol a chymunedol eu hunain ar draws y Deyrnas Unedig ac yn fyd-eang, gan rannu a dathlu’r athrylith sydd gan bawb.

Sgroliwch i lawr i ddarllen am Balasau Hwyl – y bobl sy’n cymryd rhan, beth maent yn ei wneud, a pham y mae’n gwneud gwahaniaeth, yn ogystal â hanes a’r cefndir i’n gwaith.

Ein Maniffesto, Nodau ac Amcanion

Rydym yn credu yn yr athrylith sydd gan bawb, ym mhawb mae arlunydd ac ym mhawb mae gwyddonydd, ac y gall creadigrwydd mewn cymuned newid y byd er gwell.

Dysgu Mwy am y Palasau Hwyl

Gwerthusiadau Palasau Hwyl

Bob blwyddyn rydym yn creu ffilm fer a gwerthusiad byr newydd o’n gwaith, gan ddangos i ni beth rydym yn ei wneud yn dda a beth y gallwn ei wneud yn well.

Beth yw Palas Hwyl?

Mae Palasau Hwyl yn ymgyrch barhaus dros gymuned wrth wraidd diwylliant a diwylliant wrth wraidd pob cymuned.

Pam Dylem Greu Palas Hwyl?

Yn benodol ar gyfer lleoliadau, sefydliadau a grwpiau – ac mae’n ddefnyddiol i unigolion hefyd.

Y bobl y tu ôl i’r Palasau Hwyl

Ym 1961 dyluniodd Joan Littlewood a Cedric Price adeilad Palas Hwyl – ‘labordy o hwyl’.

Gweithdai

Rydym yn rhedeg gweithdai ar gyfer grwpiau, lleoliadau, sefydliadau ac unigolion sydd â diddordeb i’ch helpu darganfod mwy am greu Palas Hwyl gyda’ch cymuned.

Hanes y Palasau Hwyl

Dyma ein cyd-gyfarwyddwr Stella Duffy yn ysgrifennu am ddechrau’r Palasau Hwyl yn 2013

Barod i greu Palas Hwyl?

Bob blwyddyn mae miloedd o bobl yn creu Palasau Hwyl ar gyfer eu cymunedau lleol eu hunain – gan rannu sgiliau, cwrdd â phobl newydd a chreu cysylltiadau.