Croeso i’r Palasau Hwyl

POBL LEOL YN RHANNU SGILIAU, YN CREU CHWYLDROADAU BYCHAIN

Ar 2, 3 a 4 Hydref 2020 cynhaliwyd 364 o Balasau Hwyl mewn 11 cenedl – digwyddiadau byw fu’n cadw pellter cymdeithasol, digwyddiadau ar-lein a llawer a fu’n cynnwys y ddau. Gan greu chwyldroadau cysylltiad bychain er gwaethaf, ac efallai oherwydd, anawsterau 2020. Diolch i’r Crewyr I GYD!
Cynhelir penwythnos Palasau Hwyl 2021 ar 1, 2 a 3 Hydref, bydd cofrestru’n dechrau ar 27 Ebrill.

 Tŷ Palas Hwyl

#ChwyldroadauBychain

Rhannu eich syniadau CHI am gadw mewn cysylltiad oddi ar-lein yn ogystal ag ar-lein – creu cysylltiadau cymunedol yn ddiogel.

Ble i ddechrau?

Mae ein Pecyn Cymorth Crewyr yn cynnwys llwyth o wybodaeth, syniadau ac awgrymiadau defnyddiol.

Cofrestrwch!

Barod i greu eich Palas Hwyl? Cofrestrwch heddiw i ddechrau arni.

Newyddion Palasau Hwyl

Darllenwch ein newyddion diweddaraf a diweddariadau gan y tîm Palasau Hwyl.

Storïau Crewyr

Steps illustration
Artist illustration
Star illustration
Star illustration
Stars illustration
Stars illustration

Creu Palas Hwyl ar gyfer pobl sydd â dementia a’u gofalwyr – a phawb arall!

“Does dim drws ar ein huned ac efallai na fydd y bobl a ddaw i mewn yn aml yn anelu’n bwrpasol at gymryd rhan mewn prosiect fel ein hun ni … Rydym yn cydweithio â’r rhai sydd â dementia a’u gofalwyr yn ogystal ag â phobl o bob cefndir ac oedran. Mae gennym i gyd stori i’w hadrodd.”

Darllenwch fwy yma (Creu Palas Hwyl ar gyfer pobl sydd â dementia a’u gofalwyr – a phawb arall!)

BETH DDIGWYDDODD Y LLYNEDD?

  • 2000O GREWYR
  • 364O BALASAU HWYL
  • 85,000O BOBL WEDI CYMRYD RHAN

Pwy Ydym Ni

Mae’r Palasau Hwyl wedi’u creu gan bobl leol dros eu cymunedau eu hunain. Mae gennym dîm canolog bach a Llysgenhadon ar draws y Deyrnas Unedig.