Croeso i’r Palasau Hwyl

PALASAU HWYL

Rydyn ni’n ymgyrchu trwy gydol y flwyddyn fel bod pawb yn cael dweud eu dweud o ran yr hyn sy’n cyfrif fel diwylliant, ble mae’n digwydd, a phwy sy’n ei brofi. Rydyn ni’n cefnogi Penwythnos o Ddathlu blynyddol y Palasau Hwyl ar y penwythnos cyntaf ym mis Hydref.

Gallwch gofrestru nawr i greu Palas Hwyl yn 2022.

Ble i ddechrau?

Mae ein Pecyn Cymorth Crewyr yn cynnwys llwyth o wybodaeth, syniadau ac awgrymiadau defnyddiol.

Cofrestrwch!

Barod i greu eich Palas Hwyl? Cofrestrwch heddiw i ddechrau arni.

Newyddion Palasau Hwyl

Palasau Hwyl 2021 yn lansio, ac yn croesawu dau gyd-gyfarwyddwr newydd

 Tŷ Palas Hwyl

#ChwyldroadauBychain

Rhannu eich syniadau CHI am gadw mewn cysylltiad oddi ar-lein yn ogystal ag ar-lein – creu cysylltiadau cymunedol yn ddiogel.

Storïau Crewyr

Steps illustration
Artist illustration
Star illustration
Star illustration
Stars illustration
Stars illustration

Creu Palas Hwyl ar gyfer pobl sydd â dementia a’u gofalwyr – a phawb arall!

“Does dim drws ar ein huned ac efallai na fydd y bobl a ddaw i mewn yn aml yn anelu’n bwrpasol at gymryd rhan mewn prosiect fel ein hun ni … Rydym yn cydweithio â’r rhai sydd â dementia a’u gofalwyr yn ogystal ag â phobl o bob cefndir ac oedran. Mae gennym i gyd stori i’w hadrodd.”

Darllenwch fwy yma (Creu Palas Hwyl ar gyfer pobl sydd â dementia a’u gofalwyr – a phawb arall!)

BETH DDIGWYDDODD Y LLYNEDD?

  • 2000 O GREWYR
  • 364 O BALASAU HWYL
  • 85,000 O BOBL WEDI CYMRYD RHAN

Pwy Ydym Ni

Mae’r Palasau Hwyl wedi’u creu gan bobl leol dros eu cymunedau eu hunain. Mae gennym dîm canolog bach a Llysgenhadon ar draws y Deyrnas Unedig.