Croeso i’r Palasau Hwyl

POBL LEOL YN RHANNU SGILIAU, YN CREU CHWYLDROADAU BYCHAIN

Eleni rydym yn anelu at 1000 o Balasau Hwyl Bychain – ar eich stryd, yn eich cartref, rhannu sgiliau wrth y gât, yn y parc neu ar-lein. Mae creu cysylltiadau trwy Balasau Hwyl yn bosib o hyd os byddwn yn ei gadw’n fychan. I’r gad.

 Tŷ Palas Hwyl

Barod i greu Palas Hwyl?

Bob blwyddyn mae miloedd o bobl yn creu Palasau Hwyl ar gyfer eu cymunedau lleol eu hunain – gan rannu sgiliau, cwrdd â phobl newydd a chreu cysylltiadau.

Ble i ddechrau?

Mae ein Pecyn Cymorth Crewyr yn cynnwys llwyth o wybodaeth, syniadau ac awgrymiadau defnyddiol.

Cofrestrwch!

Barod i greu eich Palas Hwyl? Cofrestrwch heddiw i ddechrau arni.

Newyddion Palasau Hwyl

Darllenwch ein newyddion diweddaraf a diweddariadau gan y tîm Palasau Hwyl.

Storïau Crewyr

Steps illustration
Artist illustration
Star illustration
Star illustration
Stars illustration
Stars illustration

Creu Palas Hwyl ar gyfer pobl sydd â dementia a’u gofalwyr – a phawb arall!

“Does dim drws ar ein huned ac efallai na fydd y bobl a ddaw i mewn yn aml yn anelu’n bwrpasol at gymryd rhan mewn prosiect fel ein hun ni … Rydym yn cydweithio â’r rhai sydd â dementia a’u gofalwyr yn ogystal ag â phobl o bob cefndir ac oedran. Mae gennym i gyd stori i’w hadrodd.”

Darllenwch fwy yma (Creu Palas Hwyl ar gyfer pobl sydd â dementia a’u gofalwyr – a phawb arall!)

BETH DDIGWYDDODD Y LLYNEDD?

  • 674O GREWYR
  • 319O BALASAU HWYL YN 2019
  • 11,598O BOBL WEDI CYMRYD RHAN

Pwy Ydym Ni

Mae’r Palasau Hwyl wedi’u creu gan bobl leol dros eu cymunedau eu hunain. Mae gennym dîm canolog bach a Llysgenhadon ar draws y Deyrnas Unedig.