Polisi Cwcis

Mae’r dudalen hon yn esbonio sut rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Gallwch newid eich gosodiadau porwr i rwystro neu ddileu ein cwcis unrhyw bryd (gallwch gael gwybod am sut i wneud hyn ar y wefan Ynghylch Cwcis). Os ydych yn parhau i ddefnyddio ein gwefan heb newid eich cwcis, byddwn yn derbyn caniatâd gennych i dderbyn ein cwcis.

Beth yw cwcis?

Fel bron pob gwefan, mae ein gwefannau’n defnyddio cwcis, i helpu darparu’r profiad gorau y gallwn i chi. Mae cwcis yn ffeiliau testun bach sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur neu ffôn symudol pan fyddwch yn pori gwefannau.

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Mae ein cwcis yn helpu ni i:

 • wneud i’n gwefan weithio yn unol â’ch disgwyliadau
 • cofio rhai gosodiadau yn ystod a rhwng ymweliadau
 • galluogi chi i rannu tudalennau gyda rhwydweithiau cymdeithasol fel Facebook neu Twitter
 • personoli ein gwefan i’ch helpu dod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch yn gyflymach
 • monitro perfformiad a’n helpu gwella ein gwefan yn barhaus i chi.

Nid ydym yn defnyddio cwcis i:

 • gywain unrhyw wybodaeth a all eich adnabod chi’n bersonol (heb gael caniatâd echblyg gennych)
 • cywain unrhyw wybodaeth sensitif (heb gael caniatâd echblyg gennych)
 • trosglwyddo gwybodaeth a all eich adnabod chi’n bersonol i drydydd partïon.

Mathau o gwcis a ddefnyddiwn

Ein cwcis ein hunain

Rydym yn defnyddio cwcis i wneud i’n gwefan weithio, gan gynnwys:

 • gwirio a ydych wedi’ch mewngofnodi ai beidio
 • cofio a ydych wedi derbyn ein telerau ac amodau
 • galluogi chi i ychwanegu sylwadau at ein gwefan
 • teilwra cynnwys i’ch anghenion.

Nid oes unrhyw ffordd o atal y cwcis hyn rhag cael eu gosod heblaw peidio â defnyddio ein gwefan.

Nodweddion trydydd parti

Mae ein gwefannau, fel y rhan fwyaf o wefannau, yn cynnwys nodweddion a ddarperir gan drydydd partïon. Er enghraifft, mae’r fideos Vimeo ar ein gwefan yn defnyddio cwcis. Mae’n debygol y bydd dadalluogi’r cwcis hyn yn torri’r nodweddion a gynigir gan y trydydd partïon hyn.

Cwcis gwefannau cymdeithasol

Rydym wedi cynnwys botymau rhannu ar ein gwefannau fel y gallwch ‘Hoffi’ neu rannu ein cynnwys ar Facebook, Twitter a rhwydweithiau cymdeithasol eraill yn hwylus.

Mae cwcis yn cael eu gosod gan:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

Bydd goblygiadau preifatrwydd yr hyn o beth yn amrywio o un rhwydwaith cymdeithasol i’r llall a byddant yn dibynnu ar y gosodiadau preifatrwydd rydych wedi’u dewis ar y rhwydweithiau hyn.

Cwcis ystadegau ymwelwyr dienw

Rydym yn defnyddio ‘meddalwedd dadansoddeg’ i gydgrynhoi ystadegau ymwelwyr, fel faint o bobl sydd wedi ymweld â’n gwefan, pa fath o dechnoleg sy’n cael ei defnyddio (e.e. Mac, Windows PC, dyfais symudol), faint o amser y mae ymwelwyr yn ei dreulio ar y wefan a pha dudalennau a welwyd. Mae’r rhaglenni hyn yn dweud wrthym hefyd, yn anhysbys, faint o bobl a gyrhaeddodd y wefan hon (e.e. o beiriant chwilio) a pha un a oeddent wedi bod yma’n flaenorol ai beidio.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i wneud y gwaith tracio defnyddwyr anhysbys.

Rhoi caniatâd i ni ddefnyddio cwcis

Os addasir y gosodiadau ar y meddalwedd rydych yn ei ddefnyddio i weld y wefan hon (eich porwr) i dderbyn cwcis, rydym yn tybio bod hyn, a’ch defnydd parhaus o’n gwefan, yn golygu eich bod yn iawn gyda hyn. Os dymunwch ddileu cwcis o’n gwefan neu beidio â’u defnyddio, gallwch ddysgu sut i wneud hyn isod; fodd bynnag, bydd gwneud hyn yn golygu na fydd ein gwefan yn gweithio fel y byddech yn disgwyl.

Diffodd cwcis

Fel arfer gallwch ddiffodd cwcis trwy addasu eich gosodiadau porwr i’w atal rhag derbyn cwcis. Fodd bynnag, bydd gwneud hyn yn cyfyngu ar nodweddion ein gwefan ni a chyfran helaeth o wefannau’r byd gan fod cwcis yn rhan safonol o’r mwyafrif o wefannau modern.

Os byddai’n well gennych beidio â derbyn cwcis o’n gwefan, newidiwch eich gosodiadau porwr (gallwch gael gwybod sut i wneud hyn ar y wefan Ynghylch Cwcis).

Pryderon am feddalwedd ysbïo

Mae’n bosib y bydd gennych bryderon ynghylch cwcis mewn perthynas â’r hyn sy’n cael ei alw’n ‘feddalwedd ysbïo’. Yn hytrach na diffodd cwcis yn eich porwr mae’n bosib y byddwch yn gweld bod meddalwedd gwrth-ysbïo’n cyflawni’r un amcan trwy ddileu cwcis yr ystyrir eu bod yn ymwthiol yn awtomatig.

Diweddariad Diwethaf – 04.03.2020