Palasau Hwyl Digidol

Creu Palas Hwyl Digidol

Bydd gennym fwy o wybodaeth yn ogystal ag awgrymiadau a phethau ymarferol yn fuan ar sut i greu Palas Hwyl Digidol. Ac rydym yn diweddaru ein map fel y dylai fod yn hollol glir pa Balasau Hwyl sy’n digwydd oddi ar-lein a pha rai fydd yn digwydd mewn seiber-ofod!

Yn y cyfamser, os ydych yn bwriadu cynnal digwyddiad digidol fel rhan o’r penwythnos Palasau Hwyl, cofrestrwch i Greu Palas Hwyl

Bydd angen i chi ychwanegu cyfeiriad i ymddangos ar y map Palasau Hwyl (gallai fod eich cyfeiriad cartref, neu gyfeiriad mwy generig ar gyfer eich tref neu ddinas).

Cofiwch ysgrifennu “Digidol” yn nheitl eich Palas Hwyl, fel y bydd pobl yn gwybod y bydd yn digwydd ar-lein

Palasau Hwyl Bychain

Lawrlwytho ein canllaw cryno i 1000 o Balasau Hwyl Bychain, a’i rannu oddi ar-lein gyda ffrindiau a chymdogion.

Diogelwch yn ystod Covid-19

Gweler arweiniad ar Ddiogelwch yn ystod Covid-19

#ChwyldroadauBychain

Rhannu eich syniadau CHI i gadw mewn cysylltiad oddi ar-lein yn ogystal ag ar-lein – cysylltu’n ddiogel o fewn Cymuned