Adnoddau

Adnoddau

Syniadau a gwybodaeth i’ch helpu creu eich Palas Hwyl, gan gynnwys cyngor ar gyllido a chyhoeddusrwydd.

Mae’n bwysig i ni bod pawb sy’n cymryd rhan mewn Palas Hwyl yn gwybod eu bod yn rhan o ymgyrch ehangach dros ddiwylliant a arweinir gan y gymuned, gwiriwch y Canllawiau Arddull a’r Posteri a Logos yn benodol, er mwyn i’r bobl sy’n mwynhau eich Palas Hwyl wybod eu bod yn rhan o rywbeth sy’n lleol iawn AC yn llawer ehangach ar yr un pryd.

Marchnata a’r Wasg

Cyllid

  • CYLLIDO EICH PALAS HWYL: Sut i gyllido eich Palas Hwyl (neu ei greu heb unrhyw gyllid ychwanegol fel 82% o Grewyr Palasau Hwyl yn 2018!) – mae gennym syniadau o fenthyg gan gymdogion i ymgeisio am gyllid swyddogol. (PDF)

Cynllunio eich Palas Hwyl

  • HYGYRCHEDD: sut i sicrhau bod pawb wedi’i gynnwys yn eich Palas Hwyl. (PDF)
  • CYFLEOEDD A CHYDWEITHWYR ydych chi eisiau gwneud mwy? Chwilio am bartneriaid lleol? Cliciwch am fwy o wybodaeth a syniadau. (PDF)

Palasau Hwyl Cynaliadwy

PALASAU HWYL CYNALIADWY (PDF)

Iechyd a Diogelwch