Gwaith celf

Nid yw Palasau Hwyl erioed wedi comisiynu artistiaid o’r blaen, nid lleiaf oherwydd i ni gredu bod pawb yn artist.

Fodd bynnag, yn sgil yr argyfwng Covid, wrth ymateb i Black Lives Matter, a gyda’r gydnabyddiaeth ein bod eisiau gwneud mwy o hyd i annog gwell gynhwysiad mewn Palasau Hwyl a hynny fel digwyddiadau ac ar draws ein gwaith i gyd, rydym yn dewis comisiynu grŵp o artistiaid eleni.

Ein pryfôc yw ystyried sut y gall chwyldroadau cysylltiad bychain mewn cymunedau helpu cyfrannu at gymdeithas sy’n fwy cyfartal, cynhwysol a hael.  Rydym yn gweld bod y chwyldroadau bychain hyn wrth wraidd ein gwaith ac rydym wedi gofyn i chwe artist ddehongli’r syniad hwn ym mha ffordd bynnag sy’n teimlo’n iawn ar gyfer eu gwaith, ar gyfer eu ffurf ar gelf a’r cyfnod presennol hwn.

Bydd y gweithiau celf sy’n cael eu creu mewn rhyw ffordd yn annog eraill i gymryd rhan ym 1000 o Balasau Hwyl Bychain eleni mewn ffordd sy’n ddiogel iddyn nhw a’u cymuned, gan gynnal y cysylltiadau a ddatblygwyd yn ystod y cyfyngiadau.

Cadwch lygad allan am hyn. Byddwn yn cadarnhau’r artistiaid a fydd yn cymryd rhan yn fuan iawn.

Palasau Hwyl Bychain

Lawrlwytho ein canllaw cryno i 1000 o Balasau Hwyl Bychain, a’i rannu oddi ar-lein gyda ffrindiau a chymdogion.

Diogelwch yn ystod Covid-19

Gweler arweiniad ar Ddiogelwch yn ystod Covid-19

#ChwyldroadauBychain

Rhannu eich syniadau CHI i gadw mewn cysylltiad oddi ar-lein yn ogystal ag ar-lein – cysylltu’n ddiogel o fewn Cymuned