Pwy Ydym Ni

Dyma bwy ydym ni…

Mae Palasau Hwyl wedi’u creu gan bobl leol dros eu cymunedau eu hunain.
Mae gennym dîm canolog bach a Llysgenhadon ar draws y Deyrnas Unedig

Dyma dîm ein pencadlys

Ychydig yn fwy am y tîm Palasau Hwyl canolog.

Ein Llysgenhadon

Dyma ein Llysgenhadon yn Yr Alban, Gogledd Iwerddon, Cymru a Lloegr

Palasau Hwyl Yr Alban

“Mae’n ymwneud â dathlu creu diwylliant yn hytrach na’i ddefnyddio fe”. Cyfranogwr yng Ngweithdy Diwylliant i Bawb Inverness 2017

Palasau Hwyl Norwy

Fun Palaces er en aktivitetshelg i nærmiljøene som skjer første helg i oktober hvert år. Aktivitetene består av at ulike mennesker deler en lidenskap eller noe de kan med andre.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â’r tîm Palasau Hwyl am fwy o wybodaeth