Cychwyn Arni

Cychwyn arni i greu eich Palas Hwyl

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth i’ch helpu cychwyn arni gyda’ch Palas Hwyl

Palasau Hwyl Bychain

Lawrlwytho ein canllaw cryno i 1000 o Balasau Hwyl Bychain, a’i rannu oddi ar-lein gyda ffrindiau a chymdogion.

Diogelwch yn ystod Covid-19

Gweler arweiniad ar Ddiogelwch yn ystod Covid-19

Syniadau ar gyfer Cychwyn Arni

Sut mae rhai pobl wedi creu eu Palasau Hwyl ac awgrymiadau gwych gan y tîm Palasau Hwyl craidd.

Dod o Hyd i Leoliad

Syniadau os oes gennych rywle’n barod a syniadau os nad oes rhywle gennych

Arts Award

Os ydych eisiau gweithio gyda mwy o bobl ifanc yn lleol – neu rydych yn rhywun ifanc sydd am gysylltu â sefydliad neu adeilad celfyddydau lleol, gallai Arts Award fod yn ffordd dda o weithio ar y cyd.