Cysylltu â ni

Mae ein tîm craidd – Stella Duffy, Sarah-Jane Rawlings, Kirsty Lothian a Ravina Bajwa – i gyd yn rhan-amser ac yn gweithio ar Balasau Hwyl 2-3 dydd yr wythnos.

Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â ni neu ffoniwch y swyddfa ar 0208 692 4446, est 203. Os nad ydym ar gael, gadewch neges a byddwn yn cysylltu â chi mor fuan ag y gallwn.

Rydym ar Twitter @palasauhwyl, dyma ein Tudalen Facebook, a dyma Balasau Hwyl ar Instagram.

Gallwch gofrestru ar gyfer ein rhestr bostio yma.

Y penwythnos Palasau Hwyl 2020 yw 3 a 4 Hydref, a gallwch gofrestru ym mis Mawrth.

Gyrrwch e-bost atom

  • Dewiswch pwy yr hoffech gysylltu â nhw: