Y Tîm

Ychydig yn fwy am y tîm Palasau Hwyl canolog.

Stella Duffy

Cyd-Gyfarwyddwr y Palasau Hwyl

Mae Cyd-Gyfarwyddwr y Palasau Hwyl Stella Duffy wedi gweithio ym maes theatr ers dros 35 mlynedd fel actor, cyfarwyddwr, dramodydd, perfformiwr byrfyfyr, dyfeisiwr ac arweinydd gweithdai. Mae hi’n awdures fawr ei bri gyda thros saith deg o storïau byrion, pedwar ar ddeg o ddramâu (ysgrifenedig a dyfeisiedig) ac un ar bymtheg o nofelau a gyhoeddwyd mewn pymtheg iaith.

Mae Stella yn ysgrifennu ac yn ymgyrchu’n rheolaidd am y celfyddydau, materion menywod a LHDT, ac yn gynyddol mae hi’n ysgrifennu ac yn siarad am y Palasau Hwyl a’r ymgyrch dros ddiwylliant a arweinir gan gymuned.

Mae hi’n Artist Cysylltiol gydag Improbable. Dyfarnwyd OBE iddi yn 2016 am Wasanaethau i’r Celfyddydau.

Yn 2013 fe sefydlodd hi’r Palasau Hwyl gyda Sarah-Jane Rawlings.

a photo of Sarah-Jane Rawlings
Sarah-Jane Rawlings

Cyd-Gyfarwyddwr y Palasau Hwyl  

Mae gwaith Cyd-Gyfarwyddwr y Palasau Hwyl Sarah-Jane Rawlings yn cynnwys Meet Me at the Albany, menter Heneiddio Creadigol flaengar yn The Albany, Deptford, mewn partneriaeth ag Entelechy Arts a Chyngor Lewisham, a phrosiect ymchwil dros Lyric Hammersmith ar gofnodi data.

Fe gynhyrchodd hi Storm at the Lyric Hammersmith, (gyda Graeae a Push), gŵyl hyfforddiant a chyfranogiad ar gyfer artistiaid anabl, Byddar a Duon a Lleiafrifoedd Ethnig; fe ddyluniodd a rheolodd hi gyfres o ddigwyddiadau rhwydweithio ar gyfer artistiaid Byddar ac anabl, a threuliodd hi amser gyda Lisa Hammond a Rachel Spence yn datblygu eu sioe gyntaf, No Idea. Bu Sarah-Jane yn Rheolwr Cyffredinol Improbable rhwng 2007 a 2013.

Fe weithiodd hi hefyd fel Swyddog Theatr gydag ACE London, gan fod yn gyfrifol am berfformiadau cyfoes yn Lyric Hammersmith a Theatr Royal Exchange, Manceinion, yn rheoli eu Rhaglenni Addysg.

Yn 2013 fe sefydlodd hi’r Palasau Hwyl gyda Stella Duffy.

Kirsty Lothian

Cynhyrchydd/Arweinydd Gwerthuso’r Palasau Hwyl  

Gweithiodd Cynhyrchydd/Arweinydd Gwerthuso’r Palasau Hwyl Kirsty Lothian dros gwmni theatr Improbable am y rhan helaethaf o ddeng mlynedd, gan drefnu eu digwyddiadau Open Space sy’n cefnogi’r gymuned creu theatr; dros Axon Publishing, gan reoli nifer o gylchgronau a chatalogau; ac fel cynorthwy-ydd llyfrgell digidol y Ganolfan Astudiaethau Ffoaduriaid yn Rhydychen.

Mae hi wedi cyfarwyddo operâu dros Ŵyl Anghiari, creu a chynhyrchu theatr gyda Jumbled a gweini cyw iâr wedi’i ffrio yn ne Llundain. 

Ravina Bajwa

Cydlynydd y Palasau Hwyl

Mae Cydlynydd y Palasau Hwyl Ravina Bajwa wedi gweithio ers 14 mlynedd yn y diwydiant Cyhoeddi, gyda gwaith diweddar yn y sector Amgueddfeydd a Threftadaeth. Fe dreuliodd hi 9 mlynedd gyda Penguin Random House fel Golygydd Comisiynu, lle bu’n gyfrifol am greu Gwasg Sain Penguin ac am greu cynyrchiadau sain rhyngwladol Pottermore gan J.K. Rowling.

Mae hi wedi gweithio hefyd fel cydlynydd rhaglen Transformers y Gymdeithas Amgueddfeydd, sy’n cefnogi pobl y maent am beri newid i sector amgueddfeydd y Deyrnas Unedig. Ei diddordeb angerddol yw treftadaeth ac adrodd storïau, a’r ffyrdd y mae cymunedau’n creu ac yn berchen ar y rhain.

Dan King

Daniel King Communications

Mae Dan yn rheolwr prosiect marchnata a chysylltiadau cyhoeddus llawrydd ym maes y celfyddydau ac adloniant, ymysg ei gleientiaid mae: Battersea Arts Centre, Soho Theatre, Polka Theatre, Dartington Hall, East London Dance, Aesop Health, Dance to Health, Camden People’s Theatre a’r comedïwr Mae Martin. 

Yn flaenorol bu’n Bennaeth Marchnata a Gwerthiannau The Invisible Dot, ac mae wedi gweithio i’r Albany, y Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol, DreamWorks Animations, Seabright Productions, Grŵp Theatr Ambassador a rhai eraill.

@DanKingTweets | daniel@danielkingcommunications.com