Y Tîm

Rydym wrthi’n hurio ar hyn o bryd i ehangu ein tîm a byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gydag aelodau tîm newydd tua diwedd y gwanwyn.

a photo of Sarah-Jane Rawlings
Sarah-Jane Rawlings


Makala Cheung

Cyd-Gyfarwyddwr y Palasau Hwyl  

Mae gwaith Cyd-Gyfarwyddwr y Palasau Hwyl Sarah-Jane Rawlings yn cynnwys Meet Me at the Albany, menter Heneiddio Creadigol flaengar yn The Albany, Deptford, mewn partneriaeth ag Entelechy Arts a Chyngor Lewisham, a phrosiect ymchwil dros Lyric Hammersmith ar gofnodi data.

Fe gynhyrchodd hi Storm at the Lyric Hammersmith, (gyda Graeae a Push), gŵyl hyfforddiant a chyfranogiad ar gyfer artistiaid anabl, Byddar a Duon a Lleiafrifoedd Ethnig; fe ddyluniodd a rheolodd hi gyfres o ddigwyddiadau rhwydweithio ar gyfer artistiaid Byddar ac anabl, a threuliodd hi amser gyda Lisa Hammond a Rachel Spence yn datblygu eu sioe gyntaf, No Idea. Bu Sarah-Jane yn Rheolwr Cyffredinol Improbable rhwng 2007 a 2013.

Fe weithiodd hi hefyd fel Swyddog Theatr gydag ACE London, gan fod yn gyfrifol am berfformiadau cyfoes yn Lyric Hammersmith a Theatr Royal Exchange, Manceinion, yn rheoli eu Rhaglenni Addysg.

Yn 2013 fe sefydlodd hi’r Palasau Hwyl gyda Stella Duffy.

Cyd-Gyfarwyddwr y Palasau Hwyl  

Mae Makala Cheung yn weithiwr cymunedol ac yn artist cerddoriaeth (a elwir yn KALA CHNG) o Fryste. Mae Makala wedi bod yn gweithio yn ei chymuned Knowle West ers bron ugain mlynedd ar brosiectau cymunedol. Ar hyn o bryd mae Makala yn gweithio’n rhan-amser yng Nghanolfan Gymunedol Filwood yn cefnogi adfywiad y ganolfan ac yn arwain Filwood Fantastic, prosiect cymunedol creadigol a gefnogir gan Creative Civic Change. Mae hi hefyd yn un o Eiriolwyr Hapusrwydd etholedig y ddinas, fe’i henwyd yn llysgennad diwylliannol gan Fiwro Tsieina Bryste a Gorllewin Lloegr ac fe helpodd i greu’r sianel YouTube BESEA TV newydd i ddathlu doniau Asiaidd Dwyreiniol a De-ddwyreiniol yn y DU. Mae Makala hefyd wedi rhedeg a chefnogi amrywiaeth o wyliau cymunedol yn ei chymdogaeth a gyda’r gymuned Dsieineaidd ac mae hi’n wyneb cyfarwydd ar sîn cerddoriaeth y ddinas.

Kirsty Lothian

Cyd-Gyfarwyddwr y Palasau Hwyl  

Gweithiodd Cynhyrchydd/Arweinydd Gwerthuso’r Palasau Hwyl Kirsty Lothian dros gwmni theatr Improbable am y rhan helaethaf o ddeng mlynedd, gan drefnu eu digwyddiadau Open Space sy’n cefnogi’r gymuned creu theatr; dros Axon Publishing, gan reoli nifer o gylchgronau a chatalogau; ac fel cynorthwy-ydd llyfrgell digidol y Ganolfan Astudiaethau Ffoaduriaid yn Rhydychen.

Mae hi wedi cyfarwyddo operâu dros Ŵyl Anghiari, creu a chynhyrchu theatr gyda Jumbled a gweini cyw iâr wedi’i ffrio yn ne Llundain. 

Aelodau Tîm Blaenorol

Stella Duffy

Sefydlydd y Palasau Hwyl

Mae Stella Duffy wedi gweithio ym maes theatr ers dros 35 mlynedd fel actor, cyfarwyddwr, dramodydd, perfformiwr byrfyfyr, dyfeisiwr ac arweinydd gweithdai.  Mae hi’n awdures fawr ei bri gyda thros saith deg o storïau byrion, pedwar ar ddeg o ddramâu (ysgrifenedig a dyfeisiedig) ac un ar bymtheg o nofelau a gyhoeddwyd mewn pymtheg iaith.

Mae Stella yn ysgrifennu ac yn ymgyrchu’n rheolaidd am y celfyddydau, materion menywod a LHDT, ac yn gynyddol mae hi’n ysgrifennu ac yn siarad am Balasau Hwyl a’r ymgyrch dros ddiwylliant a arweinir gan gymuned.

Mae hi’n Artist Cysylltiol gydag Improbable. Dyfarnwyd OBE iddi yn 2016 am Wasanaethau i’r Celfyddydau. 

Yn 2013 fe sefydlodd hi’r Palasau Hwyl gyda Sarah-Jane Rawlings. Gadawodd Stella dîm y Palasau Hwyl yng ngwanwyn 2021, ar ôl arwain fel cyd-gyfarwyddwr am 8 mlynedd.