#ChwyldroadauBychain 2

Ac os ydech chi’n dysgu Cymraeg …

(And if you’re learning Welsh yourself …)

  • iâr – chicken
  • ieir – chickens
  • mwyalchen – blackbird
  • aderyn du – blackbird
  • robin goch – ‘goch’ or ‘coch’ is red, so ‘red robin’
  • titw tomos lâs – blue tit
  • brân crow
  • colomen – dove
Bethan Page, Llysgenad Palasau Hwyl