Podlediadau a Recordiadau

Podlediadau a recordiadau’r Palasau Hwyl

Rydym yn gwybod nad yw pawb eisiau darllen trwy dudalennau gwe di-rif, felly dyma’r dolenni i nifer o bodlediadau yr ydym wedi’u creu’n ddiweddar. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn ymwneud â’r un pynciau – sut ddechreuodd y Palasau Hwyl, ein hamcanion, pam rydym mor frwd dros y gwaith hwn, a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Gwrandewch

The Alternative – Palasau Hwyl a meddwl am ffyrdd o ddod ynghyd, ffyrdd o gefnogi cymunedau i ddod ynghyd, ar eu telerau eu hunain.

The British Theatre Guide – Palasau Hwyl, Joan Littlewood, hanes a’r oes bresennol

Lush Learning – Palasau Hwyl a dysgu gydol oes, rhannu sgiliau, ymddiried mewn cymunedau i greu dros eu hunain ac ar eu pennau eu hunain.

Podlediad Always Possible – ethos a rhesymau dros Balasau Hwyl, dosbarth cymdeithasol, cynhwysiad, amrywiaeth, newid.