Posteri, Logos, Baneri

Posteri, Logos, Baneri

Ar y dudalen hon, fe ddewch o hyd i logos, posteri a thaflenni i’ch helpu i greu a hysbysebu eich Palas Hwyl. Lle bo’n bosib, rydym wedi rhoi dyluniadau i chi mewn du a gwyn ac mewn lliw, a all gael eu hargraffu ar argraffyddion domestig safonol, ac mae dewisiadau argraffu proffesiynol hefyd. Hefyd, lle bo’n bosib, rydym wedi darparu templedi a all gael eu golygu gan ddefnyddio’ch cyfrifiadur, neu gallwch eu hargraffu a’u dylunio wedyn.

Rydym yn cydnabod bod yna nifer o fersiynau. Os oes angen unrhyw gymorth neu gyngor arnoch, cysylltwch â ni: hello@funpalaces.co.uk

Os oes angen posteri, taflenni a baneri am ddim gan y bencadlys Palasau Hwyl, gyrrwch e-bost i Kirsty.

Palasau Hwyl Posteri, Logos, Baneri

Logo baner

Darperir y logo baner Palas Hwyl yn Gymraeg a Saesneg mewn fformatau PNG manylder uwch.

Darluniad

Darperir y darluniad Palas Hwyl, a ddyluniwyd gan Emily Medley, fel JPEG manylder uwch a chanolig a darluniad tryloyw manylder uwch ar ffurf ffeil Photoshop:

Dyma logos ein prif gefnogwyr

DEWCH O HYD I BOBL ERAILL I’CH HELPU CREU EICH PALAS HWYL

Argraffwch, ychwanegwch eich manylion cyswllt a rhowch nhw o gwmpas eich ardal leol.

Ar gyfer y Penwythnos Palasau Hwyl – Poster Yn Digwydd Yma

Er mwyn i gyfranogwyr eich Palas Hwyl wybod ble i ddod o hyd i chi, ac i ddangos bod eich Palas Hwyl yn rhan o ymgyrch ehangach dros ddiwylliant wrth wraidd cymuned, rydym wedi creu’r posteri hyn a all gael eu harddangos yn eich Palas Hwyl.

Barod i greu Palas Hwyl?

Bob blwyddyn mae miloedd o bobl yn creu Palasau Hwyl ar gyfer eu cymunedau lleol eu hunain – gan rannu sgiliau, cwrdd â phobl newydd a chreu cysylltiadau.