Arddangosfa Cyanotypes Penybontfawr / Penybontfawr Cyanotypes Exhibition Fun Palace

(Please see English text below).
Oedolion a phlant – creuwch Cyanotype trawiadol (Print Haul), a’i arddangos yn eich ffenest i gymryd rhan mewn arddangosfa gymunedol ar benwythnos Palasau Hwyl (Hydref 2-4ydd). Bydd setiau Cyanotypes AM DDIM a chyfarwyddiadau ar gael o’r Cwpwrth Celf tu allan i fy nhŷ. Er mwyn diogelwch o ran Covid, byddan nhw yna a heb eu cyffwrth 48 awr cyn y penwythnos. (O.N. Nifer cyfyngedig o setiau fydd ar gael).
Adults and children – create a stunning Cyanotype (Sun Print), and display it in your window to take part in a community exhibition on Fun Palaces Weekend (October 2-4th). FREE Cyanotype sets will be available from the Art Cupboard outside my house. For safety with respect to Covid, they will be untouched in the cupboard for 48 hours before the weekend. (N.B. A limited number of sets will be available)

PRIF GYSWLLT

Bethan Page

Dyddiad ac Amser

Dydd Iau 30 Medi 2021 09:00-17:00
Dydd Gwener 1 Hydref 2021 09:00-17:00
Dydd Sadwrn 2 Hydref 2021 09:00-17:00

Lleoliad

2,
Y Ddol,
Penybontfawr,
Oswestry,
Powys,
Cymru,
United Kingdom,
SY10 0NP

Bydd y Cwpwrth Celf i’w weld yn amlwg tu allan i’r ty. The Art Cupboard will be easy to spot outside the house.

Cyanotype.jpg

Disgrifiad

(English below)
Dull o greu delwedd hyfryd ar bapur wedi ei drin i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’w wneud yn ffoto-sensitif yw proses Cyanotypes. Mae\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’n hudolus ac yn gyffrous! Bydd angen i chi ddewis eitem(au) i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’w gosod ar y papur, a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’i roi mewn lle golau nes fydd lliw y papur yn newid. Yna byddwch yn rhoi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’r papur mewn dŵr oer, glan am 5 munud i wneud y llun yn barhaol. Y prif beth i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’w gofio yw i gadw\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’r papur arbennig yn yr amlen ddu tan yr eiliad olaf, ei dynnu allan mewn ystafell dywyll a gosod eich eitemau arno yn y fan honno gan fod golau yn effeithio arno\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’n syth! Os oes gennych ddarn o wydr neu blastic clir i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’w gosod arno i gadw\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’r eitemau mewn lle mae\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’n help i greu llun clir.  Yna rhowch eich llun yn eich ffenest i gymryd rhan yn ein arddangosfa gymunedol, ac ewch am dro i weld lluniau pawb arall.  Gobeithio byddwch yn cymryd rhan ac yn mwynhau bod yn arddangoswr yn Arddangosfa Cyanotypes Penybontfawr!

This is a method of creating a beautiful image on paper that has been treated to make it photo-sensitive. It\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’s magical and exciting!  You will need to choose an item(s) to place on the paper, and put it in a light place until the paper changes colour. You will then need to put the paper in clean cold water for 5 minutes to make the image permanent.  The main thing to remember is to keep the paper in the black envelope until the last second because light will affect it straight away!  If you have a piece of glass or clear plastic to place on the paper to hold the items down, it helps to create a clear image.  Then place your image in your window to take part in our community exhibition, and go for a walk to see everyone else\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’s images.  I hope you take part and enjoy being an exhibitor in the Penybontfawr Cyanotypes Exhibition! 

Amserlen

Dydd Iau 30 Medi 2021

09:00

Pecynnau ar gael o\\\\\\\’r Cwpwrth Celf.
Noder mai nifer cyfyngedig o becynnau fydd ar gael.
Packs available from the Art Cupboard.
Please note that a limited number of packs will be available.

Dydd Gwener 1 Hydref 2021

09:00

Pecynnau ar gael o\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’r Cwpwrth Celf.
Noder mai nifer cyfyngedig o becynnau fydd ar gael.
Packs available from the Art Cupboard.
Please note that a limited number of packs will be available.

09:00

Dydd Sadwrn 2 Hydref 2021

09:00

Pecynnau ar gael o\\\\\\\\\\\\\\\’r Cwpwrth Celf.
Noder mai nifer cyfyngedig o becynnau fydd ar gael.
Packs available from the Art Cupboard.
Please note that a liited number of packs will be available.