Gwynedd Archaeological Trust Fun Palace

Online

Make your own archaeological crafts! Creu crefftau archaeolegol eich hunain!

Date and Time

Friday 1st October 2021 09:00-17:00
Saturday 2nd October 2021 09:00-17:00

Location

This Fun Palace is taking place online

Bangor,
Gwynedd,
Wales,
United Kingdom
pottery.jpg

Description

Online Activity

Create your own Fun Palace at home by following our Archaeological Crafts guides. Make your own Bryn Celli Ddu, Bronze Age Pottery or Medieval coins! Our Archaeological Crafts guides will be available on our website and social media.  

Gweithgaredd Ar-lein

Creu eich Palas Hwyl eich hunain gartref trwy ddilyn ein adnoddau Crefftau Archaeolegol. Creu Bryn Celli Ddu, Crochenwaith Oes Efydd neu ddarnau arian Canoloesol eich hun! Bydd ein adnoddau Crefftau Archaeolegol ar gael ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol.

Timetable

Friday 1st October 2021

09:00

Craft making resources will be available on our website all day!

Saturday 2nd October 2021

09:00

Craft making resources will be available on our website all day!

Updates

Our resources are now ready on our website! 

Mae ein adnoddau nawr yn barod ar ein wefan! 

Posted 28/09/2020 by Jade Owen