Palas Hwyl Ysgol Pennant: Creu Placiau Treftadaeth / Making Heritage Plaques at Ysgol Pennant Fun Palace

Using an idea shared by the Clwyd Powys Archaeological Trust in 2020 for Fun Palaces Weekend, pupils at Ysgol Pennant are going to design and create t…

Primary Contact

Mrs Jane Peate, Headteacher

Date and Time

Friday 1st October 2021 09:00-15:30

Location

Station Road,
Peny-y-bont-fawr,
Oswestry,
Powys,
Wales,
United Kingdom,
SY10 0PB

Bydd y placiau treftadaeth i’w gweld yn ffenestri’r ysgol. The heritage plaques will be displayed in the school windows.

Description

Using an idea shared by the Clwyd Powys Archaeological Trust in 2020 for Fun Palaces Weekend, pupils at Ysgol Pennant are going to design and create their own blue heritage plaques. These will be displayed in the school windows for by-passers by to see.

Gan ddefnyddio syniad wedi ei rannu gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd Powys¬† yn 2020 ar gyfer Penwythnos Palasau Hwyl, mae disgyblion Ysgol Pennant yn mynd i gynllunio a chreu placiau treftadaeth glas eu hunain.¬† Bydd rhain yn cael eu harddangos yn ffenestri’r ysgol
fel bod y cyhoedd yn gallu eu gweld.

see.